top of page

פרלשטיין

פרלשטין 3, בת ים

28 יח"ד

תכנון

עיבוי והרחבת מבנה קיים בעל 2 כניסות, אחורית וקדמית. הרחבת כל הדירות במרפסת וממ"ד בתנאי תכנון קשים וצפופים. הוספת 3 קומות טיפוסיות לפי תב"ע ספציפית החלה באזור

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page