top of page

שיטות ייצור מתקדמות

בימינו כבר לא נהוג לראות שכל הליך הבנייה נעשה בצורה קונבנציונאלית באתר הבנייה כבעבר. היום נהוג לראות חלקי מבנה רבים מגיעים מהמפעלים שונים בצורה מושלמת ורק מורכבים בשטח. צורת בנייה שכזו עוזרת הן בזמני הבנייה מתחילת הפרוייקט ועד לאכלוס בפועל והן ברמת גמר המבנה והדיוק בביצוע.

יש אצלנו את הידע איך לבנות ולצייר את המבנה שלכם!

ייצור באמצעות הדפסה תלת-ממדית בעד שני חומרים ועוד חומר עזר מתכלה בשטיפה לאחר גמר ההדפסה.

התמונות צולמו ע"י אדריכל זיו וקס במעבדת הייצור של הטכניון

ייצור באמצעות הדפסה תלת-ממדית בחומר אחד כאשר את חלקו מקשים וחלקו נשאר כאבקה לשימוש חוזר.

התמונות צולמו ע"י אדריכל זיו וקס במעבדת הייצור של הטכניון

bottom of page