top of page

שיטות עבודה מתקדמות מבוססות טכנולוגיית BIM

בניגוד למקובל ברוב משרדי האדריכלים אנחנו בנובו אדריכלים מאמינים כי כל עבודת התכנון משלבי הסקיצות ועד תכניות העבודה צריכות להיות ממוחשבות בתלת-ממד. אנחנו מבצעים במשרד את כל ההליך של המבנה החל מניתוח הפרוגרמה, תכנית הגשה להיתר, סופרפוזיציה, תכניות עבודה, רשימות, כתבי כמויות, תכניות מכר, הדמיות, סרטונים והדפסות.
יש לנו את הידע והציוד לייצר את הכל אצלנו במשרדים בזמנים קצרים וברמה גבוהה ביותר כל העבודה שלנו נעשית בשיטת ממ"ב* רב ממדית. היום אנחנו יודעים לעבוד השיטה בעלת שישה ממדים (הסבר בהמשך העמוד) ברמה הפרקטית ובשיטה של שבעה ממדים ברמה תאורטית בלבד.
 

*ממ"ב = BIM - Building information modeling

תכנון מעמיק ומפורט אשר לוקח בחשבון את כל היבטי הביצוע עוד בשלב התכנון

תכנון קובנציונאלי. בו נהוג לתכנן בדו-ממד (נירות עם שרטוטים) תוכניות, חתכים וחזיתות על מנת לתת ביטוי לצורת מבנה בעל שלושה ממדים.

2D

בתכנון תלת-ממדי ניתן להכין מודל של המבנה המדמים את המבנה בצורה גאומטרית הנכונה ביותר ובנוסף להינות מיתרון ההדמיות המידיות.

3D

הממד הרביעי מתייחס לרובד תכנוני נוסף על פני המודל התלת-ממדי המבטא רק את גאומטרית המבנה - ממד הזמן, לוחות  זמנים לביצוע רכיבי הפרויקט השונים.​

4D

הממד חמישי מתייחס לנושא הכלכלי ומשאבי האנוש לצורך ביצוע הפרויקט.

5D

 הממש השישי מתייחס לביצועי המבנה בדגש על בנייה ירוקה וראייה מקיימת.

6D

 הממד השישי מתייחס לתפעול המבנה, לאחר גמר הביצוע והאכלוס.

7D

bottom of page