top of page

שירותי המשרד

בנובו אדריכלים מטפלים עבורכם בכל הליכי העיצוב, התכנון, הרישוי, ההיתרים והביקורת שנדרשים לצורך בניית החזון והחלום שלכם. הצוות שלנו כולל את אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחומם על מנת לתת שירות מקצועי ומהיר.

ביקורת על הביצוע

תחום עיסוק חדש המחויב בחוק לכל  עבודות הבנייה החדשות

חוות דעת אדריכלית

חוות דעת אדריכלית מקצועית בגין תכנית (תב"ע) או לפני ביצוע עסקת נדל"ן או לצורך דיון בבית משפט

ליווי בנייה ירוקה

ליווי תכנון בנייה ירוקה לפי התקניים  הישראליים כמו  ת"י 1045, 5281 ו 5282

רישוי והיתרים

טיפול בבעיות מורכבות של רישוי והיתרים למבנים אשר לא הצליחו לקבל את האישורים הנדרשים

תכנון ועיצוב אדריכלי

תכנון מבנים לשימושים שונים ועיצובם הפנימי והחיצוני

בניגוד למקובל ברוב משרדי האדריכלים אנחנו בנובו אדריכלים מאמינים כי כל עבודת התכנון משלבי הסקיצות ועד תכניות העבודה צריכות להיות ממוחשבות בתלת-ממד. אנחנו מבצעים במשרד את כל ההליך של המבנה החל מניתוח הפרוגרמה, תכנית הגשה להיתר, סופרפוזיציה, תכניות עבודה, רשימות, כתבי כמויות, תכניות מכר, הדמיות, סרטונים והדפסות.
יש לנו את הידע והציוד לייצר את הכל אצלנו במשרדים בזמנים קצרים וברמה גבוהה ביותר כל העבודה שלנו נעשית בשיטת ממ"ב* רב ממדית. היום אנחנו יודעים לעבוד השיטה בעלת שישה ממדים (הסבר בהמשך העמוד) ברמה הפרקטית ובשיטה של שבעה ממדים ברמה תאורטית בלבד.

bottom of page