נחל הירקון

הילדסהיימר בתל אביב

כ-2,262 מ"כ. 15 יח"ד

תכנון מתקדם

הריסת מבנה קיים ובניית מבנה יוקרתי חדש על גדות נהר הירקון, המבנה בעל מפרט גבוהה ביותר וכך נדרש מהתכנון להיות כולל ניתוחים מורכבים ומתקדמים

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט