top of page

נווה ביאליק א

הציונות 29,31,33,35,37,39, חולון

כ- 28,000 מ"ר. 168 יח"ד

התקבל היתר, בביצוע.

תוספת למבנה קיים במסגרת זכויות הבניה של תמ"א 38, המבנה הוקם בשנות השבעים ונדרש לחיזוק וטיפול סטטי ובטיחותי גדול. במבנה מתווספת תשע מעליות מפוארות, במתחם מוקם חניונים תת קרקעיים בחמישה מפלסים בכדי לפתור את בעיות החנייה לכלל הדיירים. במסגרת הפרוייקט התמודדנו עם למעלה מ 70 טיפוסי דירות.

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page