מתחם 15-רמלה

מתחם 15, מסדה/דבורה הנביאה, רמלה

כ-150 יח"ד לפינוי

תכנון

פרוייקט במסגרת קול קורא של עיריית רמלה לצורך התחדשות שכונות העיר. הפרוייקט החל ממתחם של כ 110 יח"ד וגדל לצורך השלמת מתחם רציף בעל כ 150 יח"ד קיימות המיועדות לפינוי והריסה. במתחם המתחם החדש יורב ממגדי מגורים שיתפסו למעל קומות תעסוקה ומסחר. הפרוייקט נעשה בשיתוף עם משרד האדריכלים 'חנן פרץ'.

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט