top of page

מתחם 15-רמלה

מתחם 15, מסדה/דבורה הנביאה, רמלה

כ-150 יח"ד לפינוי

תכנון

פרוייקט במסגרת קול קורא של עיריית רמלה לצורך התחדשות שכונות העיר. הפרוייקט החל ממתחם של כ 110 יח"ד וגדל לצורך השלמת מתחם רציף בעל כ 150 יח"ד קיימות המיועדות לפינוי והריסה. במתחם המתחם החדש יורב ממגדי מגורים שיתפסו למעל קומות תעסוקה ומסחר. הפרוייקט נעשה בשיתוף עם משרד האדריכלים 'חנן פרץ'.

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page