top of page

יוקרה בכף ידך

פרלשטיין 8, בת ים

כ- 2,402 מ"ר. 16 יח"ד

אכלוס

תוספת למבנה קיים במסגרת זכויות הבניה של תמ"א 38, המבנה הוקם בשנות השבעים ונדרש לחיזוק וטיפול סטטי ובטיחותי גדול. במבנה מתווספת מעלית מפוארת וחידוש חדר המדרגות, פתרון החנייה למבנה הינו פתרון מכני מתקדם

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page