השר משה

רחוב השר משה ברמת גן

כ- 1,982 מ"ר. 42 יח"ד

רישוי

הריסת שני מבנים קיימים ובניית שני מבנים חדשים וחדישים ומתחתיהם מקומות חנייה. פרוייקט דינאמי
שהשתנה מספר פעמים בעכבות שינויים במדיניות הוועדה ודרישות המזמין

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט