בית להיות

בית להיות

המבנה תוכנן ונוהל כתרומה לעיר. מבנה ציבור לשימוש להנצחת זיכרון השואה ומרכז פנאי לניצולים

תכנון

הצעה במסגרת תרומה של חברה יזמית עבור עיירית חולון. מבנה המשמש במרכז לניצולי שואה בעיר.

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט