top of page

שרירא/ ילין

שרירא 13,15 וילין 8,10 - ראשון לציון

מיקום

תכנון של 116 יחידות דיור
בשטח של 18,000 מ"ר

היקף

רישוי להיתר

סטטוס

תוספת למבנה קיים במסגרת זכויות הבניה של תמ"א 38, המבנה הוקם בשנות השבעים ונדרש לחיזוק וטיפול סטטי ובטיחותי גדול. במבנה מתווספת מעליות מפוארות, במתחם מוקם חניונים רובוטים מתקדמים במספר מפלסים בכדי לפתור את בעיות החנייה

על הפרוייקט

הדמייה חזית שרירא
הדמיה שרירה חלופה נוספת
הדמייה מכיוון רחוב ילין

 שלביות בתכנון
חלופות תכנון שנפסלו במהלך התהליך

05-02.jpg
07.jpg
9Z2.jpg

תיעוד המצב לפני הפרויקט

20201116_090047.jpg
20201116_091828.jpg
20201116_101625.jpg
bottom of page