top of page

פרלשטיין 3, בת-ים

פרלשטיין 3, בת-ים

מיקום

תכנון של 28 יחידות דיור
בשטח של 3,100 מ"ר

היקף

תכנון

סטטוס

כפרויקט המשך לפרויקט התמ"א 38 שהסתיים בהצלחה אדירה בהמשך הרחוב, פרויקט זה הינו עיבוי והרחבת מבנה קיים בעל 2 כניסות, אחורית וקדמית. הרחבת כל הדירות במרפסת וממ"ד בתנאי תכנון קשים וצפופים. הוספת 3 קומות  טיפוסיות לפי תב"ע ספציפית החלה באזור מכוח סעיף 23 בתמ"א

על הפרוייקט

פרלשטיין 3.jpg

 שלביות בתכנון
שלבי תכנון והצעות עיצוב עד להגעה לתכנון הסופי לביצוע

222.png
1end.png

תיעוד המצב לפני הפרויקט

1.jpg
IMG_3892.JPG
20160928_093246.jpg
bottom of page