לב ראשון

מרכז ראשון לציון

מיקום

 תכנון של 644 יחידות דיור + שטחי מסחר
בשטח של 84,000 מ"ר

היקף

תכנון

סטטוס

תכנון במרחב של מצרף 8 לפי מסמכי הוועדה המקומית בראשון לציון. הפרויקט מציע שלביות בפינוי המבנים להריסה ובניית מגדלי מגורים מעל לקומת מסד מסחרית. הפרויקט מציע הרחבת שטחי הציבור ומוסדות הלימודים

על הפרוייקט

2.JPG
1.JPG
6.JPG
5.JPG
3.JPG
01.jpg
4.JPG