top of page

בית להיות, חולון

השומרון, חולון

מיקום

מבנה ציבור חד קומתי

היקף

הצעה תכנונית

סטטוס

המבנה תוכנן ונוהל כתרומה לעיר. מבנה ציבור לשימוש להנצחת זיכרון השואה ומרכז פנאי לניצולים

הצעה במסגרת תרומה של חברה יזמית עבור עירית חולון. מבנה עתיד היה לשמש כמרכז לניצולי שואה בעיר

על הפרוייקט

Untitled-21.jpg
Untitled-22.jpg

המקום היום
לאחר ביקור במקום יחד עם היזם, ראינו כי קיים מבנה ששימש בעבר כגן ילדים, המבנה איננו מותאם לקהילת ניצולי השואה המתמשים במקום ועל כן (לאחר זעזוע קל) הוחלט להציע לעיר כי ייבנה מבנה חדש כתרומה במקום הקיים וישמש בצורה דומה לשימוש היום.

בית להיות.jpg

תיעוד המצב לפני הפרויקט

bottom of page