top of page

לב העיר

קוגל חולון

4,674 מ"ר. 39 יח"ד

רישוי

תוספת למבנה קיים במסגרת זכויות הבניה של תמ"א 38, למבנה מתווספת מעליות מפוארות וחידוש חדר המדרגות, וכל השטחים המשוטפים של הדיירים

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page