top of page

שלום עליכם

שלום עליכם, תל אביב

1,350 מ"ר. 12 יח"ד

טרום הרישוי

תוספת למבנה קיים במסגרת זכויות הבניה של תמ"א 38, במבנה קיימות 4 קומות ללא ממ"דים וללא מעלית. במסגרת הפרוייקט נדרשנו למגנו, להרחיבו, ולעבותו בקומות מגורים נוספות

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page