top of page

נווה ביאליק א'

הציונות 29,31,33,35,37,39 - חולון

מיקום

תכנון של 168 יחידות דיור
בשטח של 28,000 מ"ר

היקף

בביצוע

סטטוס

תוספת למבנה קיים במסגרת זכויות הבניה של תמ"א 38, המבנה הוקם בשנות השבעים ונדרש לחיזוק וטיפול סטטי ובטיחותי גדול. במבנה מתווספת תשע מעליות מפוארות, במתחם מוקם חניונים תת קרקעיים בחמישה מפלסים בכדי לפתור את בעיות החנייה לכלל הדיירים. במסגרת הפרויקט התמודדנו עם למעלה מ 70 טיפוסי דירות

על הפרוייקט

HaTiunut-HadmaiiaKlalit-231214-endZ.jpg
1_02END-Z.jpg
final88-RIAK.jpg
-לייזר-דירת גן 250714.jpg
הציונות - מבט מהחזית עם מבנים שכנים.jpg

 שלביות בתכנון
במהלך התכנון ייצרנו עשרות חלופת עד להתכנסות לחלופה הנכונה ביותר עבור המבנה

1-Kakhol.jpg
1-adom.jpg
1-Kakhol-adom3.jpg
1-Kakhol-adom2.jpg
1-Kakhol-adom1.jpg

תיעוד המצב לפני הפרויקט

DJI_0986.JPG
IMG_9162.JPG
P2170070.JPG
IMG_4315.JPG

כנס דיירים

שלבי ביצוע

bottom of page