top of page

נחל הירקון

רחוב הילדסהיימר, תל אביב

מיקום

תכנון של 15 יחידות דיור
בשטח של 2,300 מ"ר

היקף

תכנון מתקדם

סטטוס

הריסת מבנה קיים ובניית מבנה יוקרתי חדש על גדות נהר הירקון, המבנה בעל מפרט גבוהה ביותר וכך נדרש מהתכנון להיות כולל ניתוחים מורכבים ומתקדמים

על הפרוייקט

220114-02.jpg
220114-02_Illuminance.bmp
3216-3.jpg
3316510-31.bmp
הילדסהיימר 49 - עיבוי - ממד מקדימה.jpg
תצא.jpg
hildshimer-251113-2.jpg
222.jpg

תיעוד המצב לפני הפרויקט

bottom of page