top of page

נווה ביאליק ב'

אנילביץ 27,29,31 - חולון

מיקום

תכנון של 84 יחידות דיור
בשטח של 14,000 מ"ר

היקף

לקראת היתר

סטטוס

תוספת למבנה קיים במסגרת זכויות הבניה של תמ"א 38, המבנה הוקם בשנות השבעים ונדרש לחיזוק וטיפול אסטטי ובטיחותי גדול. במבנה מתווספת מעליות מפוארות, במתחם מוקם חניונים תת קרקעיים בכדי לפתור את בעיות החנייה לכלל הדיירים. במסגרת הפרויקט התמודדנו עם עשרות טיפוסי דירות שונות

על הפרוייקט

anilavith-070814-NoLogo.jpg
111-END.jpg
מפה מצומצמת.jpg
final88-RIAK.jpg
-לייזר-דירת גן 250714.jpg

 שלביות בתכנון
במהלך התכנון ייצרנו עשרות חלופת עד להתכנסות לחלופה הנכונה ביותר עבור המבנה

anilavith-14072014-1.jpg
anilavith-14072014-3.jpg
anilavith-14072014-7.jpg

תיעוד המצב לפני הפרויקט

צילום מכיוון רחוב ביאליק.jpg
2חזית קיימת לרחוב ביאליק.jpg
IMG_8974.JPG
20150430_090234.jpg

מקטע מתוך תכנית ההיתר המקורי למבנים

bottom of page