top of page

תכנון ועיצוב אדריכלי

בניגוד למקובל ברוב משרדי האדריכלים אנחנו בנובו אדריכלים מאמינים כי כל עבודת התכנון משלבי הסקיצות ועד תכניות העבודה צריכות להיות ממוחשבות בתלת-ממד. אנחנו מבצעים במשרד את כל ההליך של המבנה החל מניתוח הפרוגרמה, תכנית הגשה להיתר, סופרפוזיציה, תכניות עבודה, רשימות, כתבי כמויות, תכניות מכר, הדמיות, סרטונים והדפסות.
יש לנו את הידע והציוד לייצר את הכל אצלנו במשרדים בזמנים קצרים וברמה גבוהה ביותר כל העבודה שלנו נעשית בשיטת ממ"ב* רב ממדית. היום אנחנו יודעים לעבוד השיטה בעלת שישה ממדים (הסבר בהמשך העמוד) ברמה הפרקטית ובשיטה של שבעה ממדים ברמה תאורטית בלבד.
 

תכנון מעמיק ומפורט אשר לוקח בחשבון את כל היבטי הביצוע עוד בשלב התכנון

השירותים שמשרדנו יכול להעניק לכם:

 • תכנון אדריכלי

 • תב"עות בקרקע חדשה והתחדשות עירונית

 • התחדשות עירונית במסלולים השנוים - תמ"א 38 (עיבוי או הריסה ובנייה מחדש)

 • הדמיות וסרטונים

 • עיצוב פנים לדירות, בתים ומשרדים

 • בחינת מצב תכנוני של נכס לפני מכירה או רכישה

 • ליווי רוכשים במהלך רכישות דירה בפן אדריכלי

 • ייעוץ וליווי בנייה ירוקה

 • הוצאת תיקי מידע

 • תכנית לאיחוד וחלוקה

 • פיצול דירות מכוח תיקון 117 לחוק

 • פיצול דירות מכוח זכויות מוקנות

 • אישור לשימוש חורג

 • חוות דעת כתמיכה בהתנגדות להיתר/ לתכנית

bottom of page